fbpx
Logo Sakid

โปรแกรมสุขภาพในองค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ด้วย Sakid Application นวัตกรรมการดูแลสุขภาพพนักงานแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สังคมตอบโจทย์พนักงาน ฝ่ายบุคคล และ ผู้บริหารองค์กร

SAKID Application

สะกิด ระบบช่วยจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพนักงานรายบุคคล และให้คำแนะนำภารกิจสุขภาพแก่พนักงานของท่าน ให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

ในทุก ๆ วัน พนักงานจะได้รับภารกิจที่ถูกคัดเลือกให้เหมาะสมกับปัญหาของสุขภาพรายบุคคล พนักงานจะแข่งขันกันทำภารกิจภายในองค์กร เมื่อภารกิจสำเร็จ จะได้รับรางวัลสะกิดคอยน์เพื่อแลกของรางวัล

  • ดูแลสุขภาพพนักงาน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
    ของพนักงานได้ถูกจุด
  • สร้างสังคมสุขภาพภายในองค์กร
  • ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

ส่งข้อความถึงเรา