fbpx

โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจเพื่อสุขภาพ

รับปรึกษาจัดการระบบโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจเพื่อสุขภาพ (Healthy Canteen) อย่างเป็นระบบ
ครบวงจรจากนักกำหนดอาหารอีทเวลล์คอนเซปต์

โรงอาหารหารเพื่อสุขภาพ ฉบับอีทเวลล์คอนเซปต์

อีทเวลล์คอนเซปต์ ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนารูปแบบโรงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใช้บริการ (Healthy Canteen) ภายใต้คอนเซปต์ “อร่อยเลือกได้” โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก อาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งความหมายของคอนเซปต์โรงอาหาร เพื่อสุขภาพ “อร่อยเลือกได้” หมายถึงอาหารอร่อยในโรงอาหารและอุดมไปด้วยสารอาหารและคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพ เลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำโรงอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Canteen) ต้องการให้ผู้ที่ใช้งานโรงอาหารเป็นประจำได้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้โรงอาหารเพื่อสุขภาพ “อร่อยเลือกได้” จัดทำขึ้นสอดคล้องกับการเปิดตัวของโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานของโรงอาหาร เพื่อสุขภาพ “อร่อยเลือกได้” จากอีทเวลล์คอนเซปต์มีมาตรฐานด้านโภชนาการที่ดี และสามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ พนักงานได้

40%

ปริมาณใยอาหารสูงขึ้น

21%

ของพลังงานอาหารลดลง

-260 mg

ของโซเดียมเฉลี่ย

“อร่อยเลือกได้” เหมาะกับใคร ?

  • โรงอาหารสำหรับพนักงาน
  • ร้านค้าสวัสดิการ
  • ห้องอาหารสำหรับผู้บริหาร
  • ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

สนใจติดต่อ


ส่งข้อความถึงเรา