fbpx

นักกำหนดอาหาร ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะ แล้ววันนี้

นักกำหนดอาหาร เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญกับวงการสุขภาพ เนื่องจากเป็นผู้ที่ให้การให้คำปรึกษาและให้ความรู้ทางด้านโภชนาการเพื่อให้ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยผู้ป่วยหรือความต้องการสารอาหารของคนในแต่ละช่วงวัย

ตัวอย่างเช่น นักกำหนดอาหารจะช่วยบอกคุณว่า หากคุณเป็นเบาหวาน ควรกินอย่างไร ? หรือ หากคุณเป็นโรคไตจะสามารถรับประทานสิ่งใดได้บ้าง ไม่ใช่แค่เพียงสั่งงด แต่บอกว่าสิ่งที่คุณสามารถเลือกกินได้ รวมไปถึงปริมาณที่แนะนำให้คุณกินด้วย

ดังนั้นนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับวงการสุขภาพและวงการนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการของประเทศไทย ที่มีการกำหนดให้สาขาการกำหนดอาหาร เป็นสาขาประกอบโรคศิลปะ ตามกฏหมาย

การกำหนดอาหาร หมายความว่า การกระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาโภชนาการโดยประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย วิเคราะห์และวางแผนการให้โภชนบำบัด การให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมิน ส่งเสริม และฟื้นฟู และดัดแปลงอาหารเฉพาะโรคให้เป็นไปตามแผนการรักษา เพื่อให้เหมาะสมกับโรคและภาวะโภชนาการ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงการปรุงและการประกอบอาหารสำหรับการให้บริการผู้ป่วยตามปกติในสถานพยาบาล

พระราชกฤษฏีกา กำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2563 (23 มิถุนายน 2563)

นั่นหมายความว่า การกระทำที่มีลักษณะเป็นการกำหนดอาหาร จะต้องดำเนินการผ่านนักกำหนดอาหารวิชาชีพที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้เท่านั้น

ดังนั้นต่อไปนี้ ผู้รับบริการที่จะเข้ามารับคำปรึกษาด้านโภชนาการ โภชนบำบัด สามารถตรวจสอบได้แล้วว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ , โค้ชอาหาร หรือ เทรนเนอร์ ที่อ้างว่ามีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการนั้นเป็น นักกำหนดอาหารตัวจริงหรือไม่

โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหารวิชาชีพ จำนวน 311 ราย ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนได้ ที่นี่ และต่อมา ได้มีการอบรบและทดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนรอบที่ 2 ในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการกำหนดอาหารวิชาชีพ จำนวน 2,550 ราย ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบได้ ที่นี่

ใครที่กำลังมองหานักกำหนดอาหาร /นักโภชนาการ เพื่อช่วยในเรื่องการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารให้ถูกต้องและตรงกับปัญหาสุขภาพของตัวเองอยู่ ลองตรวจสอบกันก่อน เพื่อความชัวร์ว่า นักกำหนดอาหาร /นักโภชนาการผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพ และความปลอดภัยของตัวคุณนั่นเองค่ะ


สำหรับนักกำหนดอาหารที่ยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน สามารถติดตามรายละเอียดการประกาศสอบ หรือขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (ประเทศไทย)

ส่งข้อความถึงเรา